Анамария Стоилова

ТЕС практик

Гещалт терапевт в обучение

Какво е Гещалт?

Гещалт е психотерапевтичен подход, концентриращ се върху усещанията, чувствата и емоциите на клиента в сегашния момент. Идеята е човек да се обърне към вътрешния си свят за разрешаване на конфликтите през „тук и сега“ и през преживяването, което включва осъзнавания за минали или настоящи ситуации.

Какво е ТЕС?

Техниките за емоционална свобода са най-популярният метод в направлението на новаторската Енергийна Психология. Те са още познати с наименованията ТЕС, EFT, техника за емоционално освобождение, меридианна терапия, техника с потупване. Те са достъпен и ефективен, базиран на доказателства терапевтичен метод.

От моя блог

Моята нова книга

Притегателна сила

Сборник разкази с неочакван край за неочакваните неща в живота.